člani Šss

Svet sestavlja 60 članov stanovalcev študentskih domov v Ljubljani. Člani so predsednik in namestnik sveta ter predstavniki študentskih domov in njihovi namestniki. Vsak dom ima torej dva člana, volilno pravico pa uveljavlja prek predstavnika.

V svetu so zastopani vsi študentski domovi pod okriljem ŠDL: Rožna dolina (DOM 1-14), Mestni log (ŠD 3, ŠD4, Gerbičeva 59), Bežigrad (DOM A, B, C, D, Dom Topniška, Dom Akademski kolegij, Dom FDV, Dom Podiplomcev), Šiška (Litostroj) in Center (Dom na Poljanski cesti, Dom VŠZ, Dom Ilirska).

Predstavniki in namestniki domov skrbijo pretežno za zadeve svojih domov, medtem ko predsednik ŠSS, njegov namestnik in ostale funkcije znotraj ŠSS skrbijo za koordiniranje med člani sveta, priprave finančnih načrtov, organiziranje interesnih dejavnosti in komunikacijo z upravo zavoda ter ostalimi deležniki vključenimi v študentsko bivanje.

Predsednik ŠSS - Patrik Čelik

Predsednik ŠSS vodi seje ŠSS in skrbi za zastopanje ŠSS v javnosti.
Skrbi za finančna sredstva ŠSS.
Je predstavnik študentov v svetu zavoda ŠDL.
Vodi, koordinira in razpisuje projekte ŠSS.
Tradicionalno prevzame funkcijo vodje prireditve Majske igre.
Voljen je oktobra izmed članov ŠSS

patrik-celik-predsednik-sss
patrik.celik@ssvets.si
GSM: 041 398 407

Namestnik predsednika ŠSS - Tilen Dobovičnik

Predsedniku ŠSS pomaga pri vseh opravilih.
Nadomešča predsednika ŠSS, ko je ta odsoten.
Imenuje ga predsednik ŠSS, potrdijo ga člani ŠSS.

tilen-dogovicnik-namestnik-sss
tilen.dobovicnik@ssvets.si
GSM: 070 271 037

PREDSTAVNIKI DOMOV

Predstavniki domov oziroma skrbijo, da življenje v domu gladko poteka. So prvi naslov za bruce in preostale stanovalce, ki potrebujejo nasvet ali dva glede bivanja. Prav tako pa znotraj doma organizirajo različne dogodke – najpopularnejše domske zabave in piknike, pa tudi druge dogodke kot so zajtrki, čajanke, potopisna predavanja, filmski večeri in večeri družabnih iger itd.

Namestniki so praviloma zadolženi za izvajanje dežurstev v domu. Kljub temu pa v praksi vedno priskočijo na pomoč predstavnikom domov pri izvajanju njihovih zadolžitev.

Na domskih sestankih zbirajo pobude stanovalcev glede bivanja in jih posredujejo naprej – bodisi na upravo ŠDL bodisi na sejah ŠSS. Pomagajo pri organizaciji Majskih iger in ostalih projektov ŠSS.

Predstavniki in namestniki predstavnikov domov za študijsko leto 2021/2022 po domovih:

Dom 1

Jakob-Skrt-(predsednik-dom-1)
Predstavnik:
Jakob Skrt
Aljaž-Furlan-(namestnik-dom-1)
Namestnik:
Aljaž Furlan

Dom 2

sergej-asic-(predstavnik-dom-2)
Predstavnik:
Sergej Ašič
namestnik-dom-2
Namestnik:
Blaž Pečarič

Dom 3

deni-cerovac-(prodestavnik-dom-3)
Predstavnik:
Deni Cerovac
Rebeka-Plaznik-(namestnica-dom-3)
Namestnica:
Rebeka Plaznik

Dom 4

Tadej-Jarc-(predsednik-dom-4)
Predstavnik:
Tadej Jarc
Andraž-Krapež-(namestnik-dom-4)
Namestnik:
Andraž Krapež

Dom 5

Jakob-Marušič-(predsednik-dom-5)
Predstavnik:
Jakob Marušič
Maja-Trušnovec-(namestnica-dom-5)
Namestnica:
Maja Trušinovec

Dom 6

Aljaž-Urankar-(predsednik-dom-6)
Predstavnik:
Aljaž Urankar
Anja-Mrak-(namestnica-dom-6)
Namestnica:
Anja Mrak

Dom 7

Lara-Škorjanc-(predsednica-dom-7)
Predstavnica:
Lara Škorjanc
Tadeja-Rupar-(namestnica-dom-7)
Namestnica:
Tadeja Rupar

Dom 8

Blaž-Dolgan-(predstavnik-dom-8)
Predstavnik:
Blaž Dolgan
Iztok-Horvat-(namestnik-dom-8)
Namestnik:
Iztok Horvat

Dom 9

Matej-Ujčič-(predstavnik-dom-9)
Predstavnik:
Matej Ujčič
Matic-Kosanič-(namestnik-dom-9)
Namestnik:
Matic Kosanič

Dom 10

Tjaša-Cvek-(predstavnica-dom-10)
Predstavnica:
Tjaša Cvek
Iztok-Kodelja-(namestnik-dom-10)
Namestnik:
Iztok Kodelja

Dom 11

Matej-Kerin-(predstavnik-dom-11)
Predstavnik:
Matej Kerin
Simon-Lončarič-(namestnik-dom-11)
Namestnik:
Simon Lončarič

Dom 12

Lara-Klemenčič-(predstavnica-dom-12)
Predstavnica:
Lara Klemenčič
Maja-Pungerčar-(namestnica-dom-12)
Namestnica:
Maja Pungerčar

Dom 13

Tinkara-Žula-(predstavnica-dom-13)
Predstavnica:
Tinkara Žula
Vesna-Slatinek-(namestnica-dom-13)
Namestnica:
Vesna Čresnar

Dom 14

Tina-Črešnar-(predstavnica-dom-14)
Predstavnica:
Tina Čresnar
Aljaž-Bratina-(namestnik-dom-14)
Namestnik:
Aljaž Bratina

Gerbičeva

Miha-Rejec-(predsednik-G59)
Predstavnik:
Miha Rejec
Doronik-Česnik-(namestnik-G59)
Namestnik:
Doronik Česnik

ŠD 3

Klemen-Rifelj-(predstavnik-ŠD3)
Predstavnik:
Klemen Rifelj
Karmen-Javeršek-(namestnica-ŠD3)
Namestnica:
Karmen Javeršek

ŠD 4

Dean-Patrone-(predsednik-ŠD4)
Predstavnik:
Dean Patrone
Mia-Marinič-(namestnica-ŠD4)
Namestnica:
Mia Marinič

Blok A

Žan-Ciglar-(predstavnik-dom-A)
Predstavnik:
Žan Ciglar
Gašper-Polanec-(namestnik-dom-A)
Namestnica:
Mihela Janežič

Blok B

Kristina-Fideršek-(predstavnica-dom-B)
Predstavnica:
Kristina Fideršek
Žan-Perše-(namestnik-dom-B)
Namestnik:
Vid Vybihal

Blok C

Karin-Hočevar-(predstavnica-dom-C)
Predstavnica:
Karin Hočevar
Tarik-Osmanbašić-(namestnik-dom-C)
Namestnik:
Tarik Osmanbašić

Blok D

Sara-Lorbek-(predstavnica-dom-D)
Predstavnica:
Sara Lorbek
Kaja-Bernardis-(namestnica-dom-D)
Namestnica:
Kaja Bernardis

Dom FDV

Lara-Čede-(predstavnica-FDV)
Predstavnica:
Lara Čede
Sara-Koljić-(namestnica-FDV)
Namestnica:
Anja Jazbec Leben

Dom VŠZ

Sara-Belšak-(predstavnica-VŠZ)
Predstavnica:
Sara Belšak
Primož-Božjak-(namestnik-VŠZ)
Namestnik:
Primož Božjak

Dom AK

Hana-Podgrajšek-(namestnica-AK)
Predstavnica:
Kaya Slak
Hana-Podgrajšek-(namestnica-AK)
Namestnica:
Hana Podgrajšek

Dom Ilirska

Vida-Bačar-(predstavnica-Ilirska)
Predstavnica:
Vida Bačar
Sara-Simonič-(levo-namestnica-Ilirska)
Namestnica:
Sara Simonič

Dom Topniška

Tjaša-Hrastnik-(predstavnica-Topniška)
Predstavnica:
Tjaša Hrastnik
Žana-Petek-(namestnica-Topniška)
Namestnica:
Žana Petek

Dom Poljanska

Patrik-Cvelbar-(predstavnik-Poljanska)
Predstavnik:
Patrik Cvelbar
Ivana-Jug-(namestnica-Poljanska)
Namestnica:
Ivana Jug

Dom Litostroj

Iztok-Volf-(predstavnik-Litostroj)
Predstavnik:
Iztok Volf
Kristina-Stepan-(namestnica-Litostroj)
Namestnica:
Kristina Stepan

Dom podiplomcev

Predstavnik:
Veton Hazma

oSTALE FUNKCIJE Šss

Pri delovanju sveta pomagajo še štiri funkcije, ki so vsako leto imenovane izmed članov ŠSS.

Tajnik ŠSS skrbi za pisanje zapisnikov in druge administrativne zadeve.
Vodja delovne skupine ŠSS ostalim članom ŠSS pomaga pri zbiranju in urejanju stališč, pobud stanovalcev. Na sejah ŠSS poroča o temah, ki se tičejo bivanja in urejanja bivanja. Vodi in koordinira delovne skupine za posamezna področja.
Koordinator interesnih dejavnosti ŠSS in njegov namestnik skrbita za izvajanje interesnih dejavnosti in meddomskih dogodkov. Ostalim članom ŠSS pomagati pri izvajanju interesnih dejavnosti. Predsedniku ŠSS pomagata pri projektih, ki jih izvaja ŠSS. Na sejah ŠSS poročata o tekočih in izvedenih projektih.

Rebeka-Plaznik-(namestnica-dom-3)
Tajnica ŠSS
Rebeka Plaznik (dom 3)
070 895 738
Aljaž-Bratina-(namestnik-dom-14)
Vodja delovne skupine ŠSS
Aljaž Bratina (dom 14)
041 945 313
Koordinator ID ŠSS
Jaka Žitnik (dom 4)
070 583 295
Tadej-Jarc-(predsednik-dom-4)
Namestnik Koordinatrja ID ŠSS
Tadej Jarc (dom 4)
031 267 723