KDO SMO?

29 domov, 29 predstavnikov študentov

Organ zavoda ŠDL

Javni zavod Študentski dom Ljubljana (ŠDL) sestavlja 29 študentskih domov, ki so postopoma zrasli na različnih lokacijah po Ljubljani (Vič, Bežigrad, Center in Šiška). V njih biva nekaj manj kot 7500 stanovalcev in stanovalk.

Študentski svet stanovalcev (ŠSS) je avtonomen organ, ki prek predstavnikov zastopa vse stanovalce ŠDL. Vsak dom zastopa predstavnik, ki interese stanovalcev predstavlja na upravi ŠDL ter na sejah ŠSS. ŠSS ima svojega predstavnika v svetu zavoda ŠDL, ki je najvišji organ

V razprave izven zavoda se ŠSS vključi, kadar se te tičejo študentskega bivanja v širšem. Tu si prizadevamo za korektno in enakovredno obravnavo študentskega bivanja v javnih študentskih domovih. Verjamemo, da je bivanje, ki je prilagojeno mladim eden izmed ključnih delov študijskega procesa.

Delovanje ŠSS

ŠSS sestavlja 29 neposredno izvoljenih predstavnikov domov in 29 njihovih namestnikov. Predstavniki so voljeni na volitvah v njihovem domu vsakega oktobra.

Predstavnik in namestnik doma sta odgovorna za teme, ki se tičejo posameznih domov in tam urejata bivanje ter zbirata pobude stanovalcev. Namestnik doma je imenovan s strani predstavnika in potrjen na seji ŠSS.

ŠSS kot organ deluje na sejah, kjer ima vsak dom en glas. Dom glas uveljavlja prek predstavnika doma, v primeru njegove odsotnosti pa prek namestnika. Seje vodi predsednik ŠSS, ki je vsakega oktobra neposredno izvoljen izmed članov ŠSS.

Na sejah člani ŠSS sprejemajo skupna stališča glede tem, ki se tičejo bivanja v ŠDL ter podajajo mnenja na bivanjsko problematiko v študentskih domovih, če je to potrebno.

Več o članih ŠSS si lahko prebereš TU:

Domsko življenje

Poleg uradnih dolžnosti predstavniki domov skrbijo, da v domu življenje gladko poteka. Skrbijo za sredstva doma in skupaj s hišnikom doma urejajo skupne prostore ter skupni inventar. So prvi naslov za bruce in preostale stanovalce, ki potrebujejo nasvet ali dva glede bivanja. Prav tako pa znotraj doma organizirajo različne dogodke za stanovalce.

Dodatno predstavniki in namestniki domov pomagajo pri organizaciji večjih projektov ŠSS.

Več o domskem življenju si lahko prebereš TU:

ZGODOVINA DELOVANJA ŠSS:

Še za spisat. Razmislit je treba pod kateri sklop to spada. Zajemalo pa bo naslednje teme:

  • Predhodnik ŠSS – predstavništvo študentov v zavodu pred 1990.
  • Kdaj je ŠSS nastal in kako.
  • Seznam preteklih predsednikov ŠSS
  • Kake slikice pa kaka zanimivost.

Informacije o zavodu Študentski dom Ljubljana:

Več informacij o zavodu Študentski dom Ljubljana si lahko preberete na spletni strani zavoda: https://www.stud-dom-lj.si/

Pomembne informacije za študente:

  • Svet zavoda in delovanje zavoda
  • Prijava na razpis in datum razpisa
  • Kontakti zavoda